17

Πλαστικός δρόμωνας ομπρέλας

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ:
Πλαστικός δρόμωνας ομπρέλας σε δύο μεγέθη.

ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ:

Ύψος: 72 mm, 97 mm

Διάμετρος: Πάνω κεφαλή 86 mm και κάτω 49 mm,

πάνω κεφαλή 95 mm και κάτω 55 mm.