Ελαστικά προφίλ

Τα ελαστικά προφίλ βγαίνουν κατά παραγγελία και σε άλλη ποιότητα
ελαστικού και σκληρότητα, δίνοντάς μας την ανάλογη κάθε φορά χρο-
νική δυνατότητα. Επίσης, δεν είναι ετοιμοπαράδοτες όλες οι διαστάσεις
που αναφέρονται. Σε κάθε περίπτωση, επικοινωνήστε μαζί μας για κάθε
διευκρίνηση.