Αντιδονητικές βάσεις

Οι ελαστικές αντικραδασμικές βάσεις αποτελούν προϊόντα αποκλειστικά σχεδιασμένα για την μείωση των κραδασμών και των δονήσεων, την ενεργειακή απορρόφηση και την προστασία των εξαρτημάτων και των συσκευών από την πιθανή καταστροφή τους από κραδασμούς. Χρησιμοποιούνται σε συστήματα που διαθέτουν κινητήρα, για την αποφυγή μεταφοράς κραδασμών ή θορύβου στα σημεία στήριξης. Επιπλέον, διαφορετικά περιστρεφόμενα μηχανήματα, κινούμενα οχήματα, μηχανικά εργαλεία, οικιακές συσκευές, κ.λπ. όλα απαιτούν τον έλεγχο της δόνησης και των κραδασμών, για να εξαλείψουν τα ανεπιθύμητα αποτελέσματα που μπορούν να προκαλέσουν. Τα αποτελέσματα είναι θεαματικά και η χρήση τους επιβεβλημένη τόσο για την εξασφάλιση της αντοχής της κατασκευής, όσο και για την αποφυγή ηχορύπανσης.

Προβάλλονται και τα 8 αποτελέσματα